Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

[2021] Kaiwa 5

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Tiến Thành Cập nhật lần cuối 05/01/2021 Tiếng Nhật
Thông tin
  • av_timer 0:00:00 giờ học video
  • library_books 1 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

[2021] Kaiwa 5
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   17 học viên

Mục tiêu khóa học

Tập trung xoáy sâu vào luyện kĩ năng nói/ giao tiếp cho học viên đạt trình độ đầu ra tương đương với kiến thức N5.

Mô tả

Khoá học bao gồm 29 buổi học và 1 buổi kiểm tra cuối kì. Mỗi buổi học bao gồm 30 phút, chú trọng vào luyện kĩ năng nói/ giao tiếp. Ngoài ra, học viên sẽ có 1 quyển sách lý thuyết (từ vựng + ngữ pháp) để chuẩn bị bài trước ở nhà cũng như 1 bài kiểm tra giữa kì (làm và nộp bài trên hệ thống).

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Kaiwa 5
Kaiwa 5 0:00:00 30 Bài giảng
description [2020] K5L1
description [2020] K5L2
description [2020] K5L3
description [2020] K5L4
description [2020] K5L5
description [2020] K5L6
description [2020] K5L7
description [2020] K5L8
description [2020] K5L9
description [2020] K5L10
description [2020] K5L11
description [2020] K5L12
description [2020] K5L13
description [2020] K5L14
description [2020] K5L15
description [2021] K5 Kiểm tra giữa kì
description [2020] K5L16
description [2020] K5L17
description [2020] K5L18
description [2020] K5L19
description [2020] K5L20
description [2020] K5L21
description [2020] K5L22
description [2020] K5L23
description [2020] K5L24
description [2020] K5L25
description [2020] K5L26
description [2020] K5L27
description [2020] K5L28
description [2020] K5L29
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %