Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

[2021] Kaiwa 1

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Nguyễn Tiến Thành Cập nhật lần cuối 21/06/2021 Tiếng Nhật
Thông tin
  • av_timer 0 giờ học video
  • library_books 0 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

[2021] Kaiwa 1
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên

Mục tiêu khóa học

Tập trung xoáy sâu vào luyện kĩ năng nói/ giao tiếp cho học viên đạt trình độ đầu ra tương đương với kiến thức N5.

Mô tả

Khoá học bao gồm 29 buổi học và 1 buổi kiểm tra cuối kì. Mỗi buổi học bao gồm 30 phút, chú trọng vào luyện kĩ năng nói/ giao tiếp. Ngoài ra, học viên sẽ có 1 quyển sách lý thuyết (từ vựng + ngữ pháp) để chuẩn bị bài trước ở nhà cũng như 1 bài kiểm tra giữa kì (làm và nộp bài trên hệ thống).

Nội dung khóa học

Mở tất cả 0 Bài học 0
Kaiwa 1
Kaiwa 1 0:00:00 30 Bài giảng
description [2021] K1L1
description [2021] K1L2
description [2021] K1L3
description [2021] K1L4
description [2021] K1L5
description [2021] K1L6
description [2021] K1L7
description [2021] K1L8
description [2021] K1L9
description [2021] K1L10
description [2021] K1L11
description [2021] K1L12
description [2021] K1L13
description [2021] K1L14
description [2021] K1L15
description [2021] K1 Kiểm tra giữa kì
description [2021] K1L16
description [2021] K1L17
description [2021] K1L18
description [2021] K1L19
description [2021] K1L20
description [2021] K1L21
description [2021] K1L22
description [2021] K1L23
description [2021] K1L24
description [2021] K1L25
description [2021] K1L26
description [2021] K1L27
description [2021] K1L28
description [2021] K1L29
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %